Namn av sida

BrandbergenIT

Välkommen till

 

UPPGRADERING

En uppgradering  är  ett bättre och billigare alternativ än att köpa ny dator.  Vid en uppgradering "städas" den gamla hårddisken först. Onödiga filer tas bort och disken genomsöks av antivirusprogram så att bara det som ska följa med finns kvar.

Sedan klonas disken till en SSDdisk (elektronisk hårddisk) av lämplig storlek.

Mängden information blir vägledande för hur stor SSD som behövs.  En bra tumregel är ungefär dubbelt så stor som den mängd som flyttas över.

Efter det här momentet är datorn precis likadan som förut. Alla bilder, filmer och program finns kvar och fungerar som vanligt. Den stora skillnaden är hastigheten.

 

Arbetsminnet (RAM) bör vara minst 8 GB i en "vanlig" dator som används i hemmet eller på jobbet. För lite minne gör datorn seg och inte särskilt användarvänlig.

Det åtgärdas lätt med montering av extra minnesmoduler.

Mekanisk hårddisk SSDdisk

RAM

OPERATIVSYSTEM

Operativsystemet är det program som knyter ihop datorns komponenter och får den att fungera. De allra flesta datorer använder Microsoft Windows i någon form. Även Windows bör uppgraderas för att en lite äldre dator skall fungera optimalt.

 

Viktigt att veta är att Microsoft har slutat stödja Windows 7 fr.o.m 14 Januari 2020. Hädanefter kommer inga fler säkerhetsuppdateringar att skickas ut och Windows 7 blir sårbart och mycket osäkert att använda.

HUR GÅR DET TILL

Efter att den första kontakten tagits (mail, sms, telefon) tas datorn in och kontrolleras vad som bör och kan göras.

Därefter kontaktas kunden och gemensamt kommer vi överens om vad som skall göras och vilka komponenter som skall användas. Efter det kan en offert lämnas med arbetsbeskrivning och ett fast pris.

 

Hur datorn kommer hit finns olika lösningar på. 

Den kan skickas. Tänk då på att en betald retur skall finnas.

Den kan hämtas. Är restiden mer än 15 minuter enkel resa tas en avgift på 250 kr.

Den kan lämnas. Efter överenskommelse.